Community Service Awards

CAGD 2009 Community Service Award

Wayne Cai (蔡文嘉), Helen Chen (陈海莲), Xi Chen (陈曦), Cen Chen (陈征), Junhua Gu (顾军花), Bo Jiang( ), Daming Jiang (蒋大明), Yang Jiang (姜旸), Xiaolan Li (李筱兰), Shuang Liang (梁爽), Daolu Mao (毛道禄), Ligong Pan (潘立功), Jianing Shu (舒嘉宁), Aiming Sun (孙爱明), Gang Wu ( ), John Wu (吴江), Jim Wu (吴逸平), Danna Yee (吴丹华), Li Zhao (赵力), Fuchun Zhu (朱富春)

CAGD 2008 Community Service Award

Zhe Kong (孔喆), Henry Huang (黄和平), George Zhu (朱国齐), Shixin Fan (范世新), Jeff Zheng (郑良根),Charles Liu (刘春林), Jerry Pan (潘建荣), Amy Li, Linglong He (何玲珑), Michelle Liu (刘笑梅), Lilian Yin, Steven Bi (毕庶信), Youjian Chi(池友健), Karen Xiao(肖红).

Undefined